No310情趣连体网衣写真套图33P丝袜模特Legku丝袜

No310情趣连体网衣写真套图33P丝袜模特Legku丝袜

越人遗包络、三焦,故十也,今五藏六府相乘,故十一也。浮弱而涩者,则为精气清冷,故为无子也。

今反和者,此为内实也,宜下之。高者长盛也,章者分明也。

灸则热上冲,故咳唾脓血也汗、吐、下,治病之大法。 用桂枝生姜枳实汤,通阳气破逆气,程林曰:诸逆如□下逆抢心之类,邪气独留于上,则心悬痛。

赵良曰:咳而上气,则其气之有冲而不下,可知矣;其咳之相连而不已,可知矣,此皆属肺之胀使之也。逆寒者,阳虚不温四末也。

若病者素有痼疾,而忽加卒病,务当先治卒病,不使邪气相并,转增旧疾。今中寒而清涕出者,是阳气虚寒也。

 诸阳受气于胸,而转行于背,气痹不行,则胸背为痛,而气为短也。心中痛,自烦发热,当脐跳,其脉沉,肾乘心伤之所致也尤怡曰:心伤者,其人劳倦,即头面赤而下重。

Leave a Reply