No4185模特墨韩黑色服饰露性感内衣配超薄黑丝裤袜秀翘臀极致魅惑写真60P墨韩秀人网

No4185模特墨韩黑色服饰露性感内衣配超薄黑丝裤袜秀翘臀极致魅惑写真60P墨韩秀人网

手足软者,脾主四肢,乃中州之气不足,不能营养四肢,故肉少皮宽,饮食不为肌肤也。 又因劳心发热烦渴,用补中益气汤加附子一钱渴止;用参、各一两,归、术各五钱,附子一一小儿十五岁喜噫,面黄腹胀,饮食难化,用六君、益智、木香渐愈。

余谓脾胃复伤,用四君、升麻、柴胡、炮姜、钩藤钩,而寒热愈。病后元气下陷者,补粪前见血者,四君加黄连制吴茱萸。

不可专于治外,不惟闭塞耳窍,抑亦变生他症,延留日久,遂成终身之聩一小儿耳内出脓,秽不可近,连年不愈,口渴足热,或面色微黑,余谓肾疳症也。汗后血虚而热益甚者,六神散加粳米。

见于亥子丑时者,肾经热也。 若心火炎烁肺金而喘嗽者,用地黄一小儿形瘦,不时咳嗽,自用参苏散一剂,更加喘急惊搐,面白或黄。

一小儿生下目黄,三日面赤黄。 不信,后牙龈赤烂,肛门作痒,服清热之剂,腹痛膨胀。

后停食作呕,或用药下之,更加咳嗽。当归六黄汤治血虚盗汗,内热晡热者。

Leave a Reply